به گزارش رکنا، بانک اقتصاد نوین اولین بانک خصوصی ایران است که در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد. این بانک در تاریخ ۲۹ الی ۳۱ تیر ماه ۱۳۸۰ براساس مجوزات ماخوذه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به پذیره‌نویسی سهام نمود. مجمع عمومی موسس بانک اقتصادنوین در ۱۳ مرداد ۱۳۸۰ برگزار و در تاریخ ۲۰ مرداد همان سال، با سرمایه اولیه به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران، تحت شماره ۱۷۷۱۳۲ به ثبت رسید.

سهام بانک اقتصاد نوین هم اکنون با نماد ونوین در بورس در حال معامله می باشد. بررسی صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ بانک اقتصاد نوین حائز نکات مهمی می باشد.

بررسی ها نشان می دهد که جمع دارایی های این بانک در پایان سال ۱۳۹۷ با رشدی ۱۰.۵ درصدی در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۶ به ۴۶.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان کل بدهی های بانک اقتصاد نوین در پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۴۴.۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده است که این میزان بدهی در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۶ رشدی ۱۱.۴ درصدی داشته است.

نکته مهم در بررسی صورت های مالی پایان سال ۱۳۹۷ بانک اقتصاد نوین، در میزان بدهی این بانک به بانک ها و سایر موسسات اعتباری نهفته است. ترازنامه بانک اقتصاد نوین نشان می دهد که میزان بدهی این بانک به بانک ها و سایر موسسات اعتباری در پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان بدهی در مقایسه با سال قبل تر از آن رشدی ۱۰۶ درصدی را تجربه نموده است. شایان ذکر است که در پایان سال ۱۳۹۶ میزان بدهی بانک اقتصاد نوین به بانک ها و موسسات اعتباری حدود ۱.۷ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.

همچنین صورت های مالی بانک اقتصاد نوین در پایان سال ۱۳۹۷ خبر از افزایش میزان زیان انباشته این بانک می دهد. در حالی که در پایان سال ۱۳۹۶ میزان زیان انباشته بانک اقتصاد نوین ۳۸۷ میلیارد تومان بوده است، این رقم در پایان سال ۱۳۹۷ با رشدی ۵۱ درصدی به ۵۸۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.

نسبت کفایت سرمایه نیز که از تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد به دست می آید و یک نسبت مهم برای بانک ها تلقی می شود در پایان سال ۱۳۹۷ برای بانک اقتصاد نوین ۴.۴۹ درصد گزارش شده است. این نسبت در مقایسه با رقم گزارش شده (۵.۱۱ درصد) در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است. به علاوه اینکه رقم نسبت کفایت سرمایه بانک اقتصاد نوین پایین تر از رقم تصویب شده بانک مرکزی می باشد. طبق ماده ۳ آئین نامه کفایت سرمایه مصوب یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) ۸ درصد تعیین شده است.

نبض بورس/برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟