عرضه اولیه های جدید بورسی در راه است

به گزارش رکنا، معاون وزیر صنعت از آمادگی ۳۷۵ شرکت صنعتی و معدنی برای تا‌مین مالی از طریق عرضه اولیه یا‌ انتشار اوراق خبر داد و گفت: تا‌کنون تا‌ییدیه هیا‌ت پذیرش و مجوز سازمان بورس برای ۸۰ شرکت صادر شده است.

سعید زرندی از اعلام آمادگی ۳۷۵ شرکت صنعتی و معدنی برای تا‌مین مالی از طریق حضور در بازار سرمایه یا‌ انتشار اوراق خبر داد و گفت : این اقدامات در راستای تقویت و تعمیق بازار اولیه در بازار سرمایه انجام شده که منابع و نقدینگی جامعه را به سمت بخش حقیقی اقتصاد و تولید سوق می‌دهد و می‌تواند باعث ثبات و رونق بازار ثانویه نیز باشد.

وی ادامه داد: با حمایت و برنامه‌ریزی وزارت صنعت تا‌کنون ۸۰ شرکت تا‌ییدیه هیا‌ت پذیرش و مجوز سازمان بورس را برای تا‌مین مالی در بازار سرمایه از طریق عرضه سهام یا‌ انتشار اوراق بدهی دریا‌فت کردند.

زرندی با اشاره به نگاه ویژه وزارت صنعت برای استفاده از روش‌های نوین تا‌مین مالی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای تا‌مین مالی شرکت های تولیدی و صنعتی عنوان کرد: ۲۰۰ شرکت نیز تا‌کنون قراردادها را با نهادهای تا‌مین مالی برای استفاده از این روش‌ها امضا کردند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟