دستورالعمل پیشنهادی مجوز تأسیس کارگزاری‌ها منتشر شد

در پی لغو انحصار مجوز تاسیس کارگزاران بورس و تکلیف سازمان بورس مبنی بر تدوین و تصویب دستورالعمل جدید مجوز تأسیس و فعالیت، دستورالعمل پیشنهادی این موضوع در هشت فصل و 28 ماده تهیه و منتشر شد تا بعد از دریافت نظرات فعالان بازار سرمایه و صنعت کارگزاری ، تصویب و نهایی شود.

براساس این گزارش، طبق مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، سازمان بورس مکلف بود تا 31 مرداد دستورالعمل جدیدی در خصوص مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نحوی تنظیم کند که در آن تمامی شرایط تخصصی و حرفه ای مربوط به کسب و کار تأسیس کارگزاری و حتی محدودیت‌های زیرساختی، فنی و نظارتی موجود لحاظ شود.

در این میان به دلیل عدم تنظیم و تصویب دستورالعمل جدید، دستورالعمل 31 شهریور سال 86 هیات مدیره سازمان بورس لغو شده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟