به گزارش رکنا، محمدرضا ظفرقندی، با عنوان این مطلب که در حال حاضر دو مشکل اساسی در حوزه پزشکی وجو دارد، گفت: مشکل نخست درونی است، متاسفانه همکارانی وجود دارند که با نحوه عملکرد نادرست خود موجب سلب اعتماد رابطه بین مردم و جامعه پزشکی می شود که این یک فاجعه است به همین دلیل پالایش از درون برای ما یک ضرورت است.

رئیس کل نظام پزشکی مشکل دوم را عوامل بیرونی دانست و گفت: عده ای نیز با رصد و بزرگنمایی قصور عده قلیلی از همکاران و تعمیم آن به کل جامعه پزشکی سبب اخلال در امر درمان می شوند.

ظفرقندی تردید در انجام عمل و یا خوداری از مصرف دارو را از عوارض بسیار خطرناک حاصل از سلب اعتماد بیمارن از کادر درمانی دانست و افزود: به همین دلیل مقابله و یکپارچگی در برابر با این هجمه ها از ضروریات حال حاضر جامعه پزشکی به شمار می رود.

وی، برخورد با تبلیغات غیر حرفه ای در حوزه پزشکی را از وظایف سازمان نظام پزشکی دانست و اظهار داشت: تبلیغات در رسانه های مختلف رصد می شود که در صورت مشاهده تبلیغات نامتعارف پزشکی از سوی اعضای سازمان در وهله اول تذکر و در صورت تکرار برخورد انتظامی صورت خواهد پذیرفت.

ظفرقندی همچنین خواستار برخورد نهاد های مسوول با افرادی شد که عضو جامعه پزشکی نبوده و در حوزه پزشکی با تبلیغات و دخالت های خود در امر درمان موجب آسیب به سلامت جامعه می شوند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟