بانک مرکزی باید حملات سوداگرانه در بازار ارز را رصد کند

محمد واعظ برزانی، عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه یکی از اولویت های بانک مرکزی باید ایجاد تمهیداتی برای کاهش نرخ رشد حجم پول و تبدیل پول به شبه پول باشد، اظهار کرد: البته این کار با هماهنگی و انجام وظیفه سایر دستگاه ها و حتی سایر قوا در کنار قوه مجریه امکان پذیر است.

به گزارش رکنا، محمد واعظ برزانی تصریح کرد: یکی دیگر از اولویت ها باید رصد حملات سوداگرانه سازمان دهی شده با منشا اوفک در بازار ارز باشد؛ یعنی نسبت به چنین حملات احتملالی بانک مرکزی، پایش و برنامه واکنش و سرکوب داشته باشد.

وی ادامه داد: موضوع بعدی اجرای بخش های همچنان اجرا نشده نظام جامع آمار مالی شهروندان باید باشد به طوری که در پرتو آن امیدواریم قانون مبارزه با پولشویی نیز به طور کامل اجرا شود.

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان چهارمین اولویت بانک مرکزی در کوتاه مدت را اقدامات فوری برای اصلاح ساختار مالی و ترازنامه ای بانک های تجاری دانست و گفت: به این معنی که سهم دارایی های ثابت در ساختار ترازنامه بانک های تجاری و همچنین ساختار دارایی های این بانک ها به حد معقول و مبتنی بر اقتصاد ایران تقلیل یابد. این کار، هم مستلزم نظارت مستقیم بر مدیریت دارایی های بانک تجاری و هم مستلزم چنین نظارتی بر شرکت های وابسته به بانک های تجاری است.

به گفته واعظ برزانی، از سوی دیگر نظارت بر حساب اضافه برداشت که به طور اجتناب ناپذیری باعث تداوم حیات ملی بانک های اساسا زیان ده می شود نیز باید سامان یابد.

او در پایان درباره اولویت های و ماموریت های مهم بانک مرکزی تاکید کرد: ششمین توصیه که مهم ترین مقوله نیز محسوب می شود، اجرای روح قانون عملیات بانکی بدون ربا است که در اصل، واقعی کردن عملیات بانکی است و برای این کار به سرعت نیازمند تحول در قانون بانکداری هستیم. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟