راه کنترل قیمت مسکن در بازار اعلام شد

به گزارش رکنا، محمود محمودزاده با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی دنبال تولید مستمر مسکن است و این برنامه‌ای است که در برنامه‌های بلندمدت این وزارتخانه دنبال و پیگیری می‌شود، اظهار کرد: ‌در خصوص تولید مستمر مسکن در این دولت، برنامه‌ریزی کلانی انجام شده که بخشی از آنها مربوط به طرح ملی مسکن و بخشی دیگر مربوط به تفاهمنامه‌هایی است که با سایر وزارتخانه‌ها برای تولید مسکن امضا شده است.

وی در رابطه با انتشار آمار بانک مرکزی درباره تحولات بازار مسکن (قیمت مسکن) و برنامه‌ وزارت راه و شهرسازی برای کنترل نرخ مسکن افزود: برای کنترل افزایش نرخ مسکن به دو حالت می‌توان برخورد کرد؛ اول آنکه به موازات آن افزایش تولید و ساماندهی بازار پیگیری شود و دوم قیمت‌گذاری توسط دولت است که از نظر قوانین و ساختار اجرایی امکانپذیر نیست.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به موازات افزایش تولید مسکن و فراهم آوردن بسترهای تولید مسکن، تسری تسهیلات و خدمات به پروژه‌های خودمالک در کنار پروژه‌های دولتی در دستور کار است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟