300 هزار تن روغن برای توزیع مصارف خانوار و صنعت اختصاص یافت

به گزارش رکنا، کارگروه تنظیم بازار مصوب کرد 300 هزار تن روغن خوراکی برای مصارف خانوار و صنف و صنعت اختصاص یابد همچنین با توجه به نگرانی در حمل و ترخیص به موقع روغن خام از بنادر و گمرکات کشور مقرر شد با هماهنگی وزارت راه این محوله های به سرعت ترخیص شوند.

بنابراین گزارش در این مصوبه کارگروه تنظیم بازار آمده است: «گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران از برنامه ریزی به عمل آمده در خصوص واردات و ترخیص روغن خام و تخصیص آن به کارخانجات تولیدی مطرح و مقرر گردید مطابق با تصمیمات بند 12 یکصد و بیست و نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابلاغیه نامه شماره 60/252425 مورخ 99/10/20 مبنی بر تخصیص 300 هزار تن روغن نسبت به تامین نیاز استان ها در قالب خانوار صنعت و صنف اقدام گردد.

تبصره: با توجه به نگرانی در حمل و ترخیص به موقع روغن خام از بنادر و گمرکات کشور مقرر گردید با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم در تسریع در ترخیص و هم روغن خام شرکت بازرگانی دولتی ایران و بخش خصوصی به عمل آید.»آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟