مبلغ عیدی کارگران در سال ۹۹

به گزارش رکنا، بنابراین بر اساس مصوبه شورای عالی کار میزان حداقل عیدی سال ۹۹ نباید از ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان کمتر باشد. حداکثر عیدی سال ۹۹=۹۰ X حداقل دستمزد روزانه و حداکثر عیدی سال ۹۹ برابر با ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان خواهد بود.

عیدی کارگران

آیا این خبر مفید بود؟