پرداخت کمک ودیعه مسکن سرعت گرفت

به گزارش رکنا،وثایق مربوط به تسهیلات ودیعه مسکن متناسب با مبلغ تسهیلات و به تشخیص بانک عامل، هرکدام از موارد زیر یا ترکیبی از آنهاست:
الف‌-گواهی کسر از حقوق
ب‌- گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی.
ج‌- سهام عدالت
د‌- در تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل
ه ‌- در تسهیلات بیش از ۱۵۰ میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل به همراه یک ضامن. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟