مالیات مقطوع صاحبان مشاغل چگونه محاسبه می‌شود؟

به گزارش رکنا، مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای قطعی عملکرد سال 1397به شرح زیر بصورت مقطوع برای سال 98 تعیین میشود.

مالیات

1-مالیات قطعی عملکرد 97 تا سقف 25000000ریال صفر درصد

2- مالیات قطعی شده عملکرد 97 از 25000000ریال تا 50000000ریال 4 در صد

3- مالیات قطعی شده عملکرد 97 از 50000000 ریال تا 100000000 ریال 8 در صد

4- مالیات قطعی شده 97 مازاد بر 100000000 ریال دوازده در صد

بندهای فوق مربوط به مؤدیانی می باشد که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 1398 از مبلغ 9900000000 ریال بیشتر نباشد.

مؤدیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 98 بیش از مبلغ مذکور می باشد مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوطه میباشند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟