دلایل عمده رسوب کالا در گمرکات قبل و بعد از ارئه اظهارنامه چیست؟ + جدول

به گزارش رکنا، بررسی‌های انجام شده در خصوص دلایل دپو، ایستایی و رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور، نشان می‌دهد، در بازه زمانی پیش از اظهار و پس از اظهار کالاها به گمرک نشان از وجود برخی مشکلات در این بازه‌های زمانی دارد.

در بازه زمانی پیش از اظهار کالاها به گمرک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. امکان ورودکالاهای فاقد ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت

2. تأخیر در تأمین ارز کالاهای اساسی؛ عدم انتقال ارز به فروشنده کالا و عدم انتقال مالکیت به خریدار (عدم وصول اسناد به خریدار)

3. انقضای تاریخ اعتبار ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اظهار کالا به گمرک

4. عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی

5. عدم تمایل برخی از صاحبان کالا جهت اظهار کالاهای وارده به گمرک

و در بازه زمانی پس از اظهار کالاها به گمرک نیز می‌توان به این مسائل اشاره کرد:

1. عدم امکان ترخیص کالاهای « در صف تخصیص ارز » و ترخیص درصدی کالاهای « درصف تأمین ارز »

2. تطویل در صدور و ارسال سیستمی مجوزهای قانونی جهت ترخیص کالا

3. عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی

4. تطویل در رسیدگی به اظهارنامه ها توسط برخی از کارشناسان مجازی گمرکات اجرایی

5. تطویل در رسیدگی به ارزش اظهارنامه برخی از کالاهای وارداتی توسط گمرکات اجرایی یا گمرک ایران

6. سایر عوامل مانند قطعی سامانه های گمرک و یا سایر سازمان ها

گمرک

گمرک

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟