رکنا اقتصادی: انتهای دهه ۸۰ بود که کارت سوخت و بعد از آن سهمیه بندی بنزین به اقتصاد ایران و خانوار وارد شد، این برنامه با سه بار رشد قیمت از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان، از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان و از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان در هر لیتر همراه بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم و سکان‌داری بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت، این کهنه سوار وزارت در ایران معتقد بود در زمان فعلی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه حذف کارت سوخت و این سامانه هیچ خروجی به همراه ندارد و تنها هزینه سنگین نگهداری از سامانه برای دولت و وزارت نفت را به همراه دارد.

اما از سال گذشته با توجه به نوسان نرخ ارز قاچاق سوخت سود قابل توجهی را نصیب افراد می‌کند و این موضوع عاملی شده تا میزان مصرف سوخت در کشور افزایش قابل توجهی به خود بگیرد از این رو بار دیگر ورود کارت سوخت و سهمیه بندی بار دیگر مطرح شد که این طرح تا هفته گذشته راه به جایی نبرد اما به نظر می‌رسد با توجه به رشد قیمت ۳۹ تومانی گاز مایع، احتمال دارد بار دیگر قیمت بنزین افزایش و سهمیه بندی به عرضه بنزین وارد شود.

حال با این شرایط عبدالله مشکانی- کارشناس مسائل اقتصادی - معتقد است قاچاق سوخت مبالغ هنگفتی را بر دولت تحمیل کرده و باید در پی سهمیه بندی بخشی از درآمد این موضوع به تقویت ناوگان دولت اختصاص یابد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟