به گزارش رکنا، شاهپور رجایی روز پنجشنبه در گردهمایی معاونان حفاظت و بهره برداری شرکت های سهامی آب منطقه ای کشورافزود: به دلیل کاهش بارش ها، سد رئیسعلی دلواری شرایط مناسبی ندارد و امید می رود با بارش مناسب،همت کشاورزان درمدیریت مشارکتی و داشتن انتظار واقعی درمیزان و دوره های آبیاری با شرایط موجود سازگار شویم.

وی کوچک شدن آبخوان های غیرساحلی، افزایش غلظت املاح و شوری آب و پیشروی سفره آب شور و لب شور را از مهمترین تهدید کیفیت منابع آب در استان بوشهر عنوان کرد.

رجایی ادامه داد: براساس بررسی ها، میانگین بارندگی 10 ساله استان بوشهر نسبت به بلند مدت، 22 درصد کاهش نشان می دهد.

وی یادآور شد: میانگین بارندگی بلند مدت استان بوشهر 246 میلیمتر است که با توجه به کاهش بارش ها، این استان در سال آبی 96-97 با کمبود57 درصدی نسبت به دراز مدت روبه رو بوده است.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر گفت: این در حالی است که به دلیل کاهش بارش ها، رودخانه های اصلی استان در دوره 10 ساله نسبت به دراز مدت، کاهش آورد 47 درصدی را تجربه می کنند.

وی افزود: سد رئیسعلی دلواری، 6 شبکه آبیاری و زهکشی مدرن و 2 طرح آبرسانی بزرگ از جمله مهمترین سازه ها و تاسیسات آبی موجود و در دست بهره برداری استان بوشهر به شمار می روند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر گفت: انتقال غیرمجاز آب و افزایش سطح زیرکشت مانند حفر یک چاه غیرمجاز موجب خسارت به آبخوان می شود.

عبدالطیف عباسی نژاد افزود: به همان اندازه که گروه های گشت و بازرسی نقش موثری در حفاظت و صیانت از منابع آب دارند، عواملی مثل تامین هزینه، نظارت نکردن صحیح و اصولی بر عملکرد نیروها، پایش نامطلوب عملکرد آنها و پرداخت با تاخیر حق الزحمه آنان از مهمترین آسیب های این گروه هاست که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

آیا این خبر مفید بود؟