رکنا اقتصادی: وزارت اقتصاد در گزارش 100 روز 100 اقدام اعلام کرد: وزارت اقتصاد و امور دارایی به منظور افزایش درآمد طبقات پایین، توسعه کارآفرینی و تسهیل ازدواج در کشور، رشد تسهیلات قرض الحسنه را در دستور کار خود قرار داد. از این رو در سه سال و نیم فعالیت دولت یازدهم در مجموع؛ بالغ بر9 میلیون و 225 هزار و 114 فقره تسهیلات قرض الحسنه به مردم اعطا شد که در این بین سهم بانک ملی و بانک قرض الحسنه مهر ایران بیش از دیگر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بوده است.

نقش بانک ها در اقتصاد
پس از روی کار آمدن "علی طیب نیا" بر مسند وزارت اقتصاد و امور دارایی کشور با توجه به اهمیت سنت نیک قرض الحسنه در نظام اقتصاد اسلامی، فرهنگ سازی و گسترش آن در سطح جامعه در برنامه های وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گرفت، چرا که به اعتقاد وی بانک ها در کنار سایر واسطه های مالی نقش مهم و بسزایی در شکوفایی اقتصاد دارند و می توانند با تجمیع پس اندازها و سرعت بخشیدن به استفاده بهینه از آنها موجب افزایش تولید، اشتغال و گسترش کارآفرینی شوند. از این رو وزارت اقتصاد در چارچوب و اختیارات و ضریب نفوذ در بانک های دولتی تلاش کرد تا منابع قرض الحسنه بانک ها در چارچوب خود صرف شود و در این باره کارنامه قابل قبولی را در قیاس با دولت های قبل ارایه دهد که به تفکیک بانک ها در زیر ارایه می شود:
بانک ملی
طبق برآورد بانک ملی ایران کل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه این بانک تا پایان سال 1395 بیش از 2 برابر نسبت به سال 1392 افزایش یافته است. در سال 1392 این بانک 885 هزار و 526 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش یک هزار و 394 میلیارد تومان اعطا کرده که از این تعداد 108 هزار و 444 آن مربوط به وام ازدواج به ارزش 369 میلیارد تومان بوده است. طبق آمار ارائه شده از سوی بانک ملی ایران، این بانک در سال 1393، یک میلیون 583 هزار و 335 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش یک هزار و 966 میلیارد تومان پرداخت کرده که از این بین 332 هزار و 468 فقره به ارزش یک هزار و 27 میلیارد تومان مربوط به وام ازدواج بوده است. این بانک در سال 1394، یک میلیون و 341 هزار و 93 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش یک هزار و 992 میلیارد تومان اعطا کرده که از این بین 264 هزار و 919 فقره آن به ارزش 812 میلیارد تومان مربوط به قرض الحسنه ازدواج بوده است.
طبق این آمار، برآورد کل تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی تا پایان سال 1395 باید به 934 هزار و 414 فقره به ارزش 2هزار و 841 میلیارد تومان برسد که 212 هزار و 462 فقره آن مربوط به وام ازدواج به ارزش یک هزار و 742 میلیارد تومان است، که از این بین تا پایان شهرویور ماه سال 1395، 418هزار و 300 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش 2 هزار و 841 میلیارد تومان محقق شده که 212 هزار و 462 فقره آن مربوط به وام ازدواج به ارزش یک هزار و 742 میلیارد تومان بوده است.
بانک کشاورزی
بانک کشاورزی یکی از بانک‌های تخصصی کشور در طول سه سال گذشته 337 هزار و 768 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش یک هزار و 436 میلیارد تومان اعطا کرده است.
طبق آمار ارائه شده از سوی بانک کشاورزی، در سال 1392 این بانک 77 هزار و 882 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش 270 میلیارد تومان پرداخته کرده که 47 هزار 318 فقره آن به ارزش 137 میلیارد تومان مربوط به وام ازدواج بوده است.
در سال 1393 این بانک 140 هزار و 819 فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ 534 میلیارد تومان اعطا کرده که 123 هزار و 216 تعداد آن به ارزش 370 میلیارد تومان مربوط به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بوده است.
طبق این آمار، در سال 1394 این بانک 87 هزار و 606 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش 359 میلیارد تومان پرداخت کرده که 214 میلیارد تومان آن مربوط به وام ازدواج بوده است.
در سال 1395 بانک کشاورزی 31 هزار و 461 فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ 273 میلیارد تومان اعطا کرده که از این بین 23 هزار و 818 فقره به ارزش 195 میلیارد تومان مربوط به وام ازدواج بوده است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک قرض الحسنه مهر ایران پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و برنامه های حکیمانه دولت تدبیر و امید در زمینه تسهیلات قرض الحسنه توانست به رشد قابل توجهی دست پیدا کند، این بانک از سال 1388 تا پایان سال1391، 583 هزار و 125 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش 24 میلیون و 777 هزار و 57 ریال اعطا کرده، که با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، این تسهیلات به یک میلیون و 806 هزار و 64 فقره به ارزش 110 میلیون و 831 هزار و 192 ریال رسید. 
طبق آمار ارائه شده این بانک، در سال 1392، 353هزار و 358 فقره تسهیلات به ارزش 16 میلیون 414 هزار و 122ریال پرداخت کرده که 390 هزار و 77 فقره آن به به مبلغ یک میلیون و 176 هزار و 113 ریال مربوط به وام ازدواج بوده است.
در سال 1393 بانک قرض الحسنه مهر ایران 550 هزار و 604 فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ 26 میلیون و 570 هزار و 785 ریال پرداخت کرده که سه میلیون و 897 هزار و 470 ریال آن مربوط به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بوده است.
طبق امار ارائه شده بانک قرض الحسنه مهر ایران، در سال 1394، 462 هزار و 347 فقره تسهیلات به مبلغ 29 میلیون و 794 هزار و 856 ریال پرداخت کرده که از این بین 559 میلیون و 757 هزار ریال آن مربوط به وام ازدواج بوده است.
در سال 1395 این بانک 439 هزار و 732 فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ 110 میلیون و 831 هزار و 192 ریال اعطا کرده که 15 هزار و 530 فقره آن به ارزش یک میلیون 411 هزار و 250 ریال مربوط به قرض احسنه ازدواج بوده است.
بانک تجارت
بانک تجارت به عنوان یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین بانک های تجاری فعال در شبکه بانکی کشور، درسه سال گذشته 662 هزار و 905 فقره به ارزش 5 هزار و 74 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه اعطا کرده که از این بین 397 هزار و 573 فقره آن به ارزش 2هزار و 226 میلیارد تومان مربوط به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بوده است.
بانک سپه
بانک سپه طی سه سال گذشته 121 هزار و 953 فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ 831 میلیارد تومان اعطا کرده که از این بین 95 هزار و 992 فقره به ارزش 771 میلیارد تومان مربوط به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بوده است.
بانک مسکن
بانک مسکن طی سه سال گذشته 111 هزار و 668 فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ یک هزار و 715 میلیار تومان اعطا کرده که از این بین 80هزار و 440 فقره مربوط به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بوده است.
بانک ملت
طبق آمار ارائه شده از سوی بانک ملت، این بانک طی سه سال گذشته یک میلیون 741 هزار و 88 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش 11 هزار و 880 میلیارد تومان اعطا کرده است.
این بانک از سال 1392 تا پایان شهریور ماه سال 1395، 2 میلیون و 774 و 720 فقره تسهیلات ازدواج به ارزش 3 هزار و594 میلیارد تومان پرداخت کرده است.
بانک صادرات
طبق آمار ارائه شده از سوی بانک صادرات، این بانک طی سه سال گذشته یک میلیون 43 هزار و 600 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش 19 هزار و 187 میلیارد تومان اعطا کرده است.
این بانک از سال 1392 تا پایان شهریور ماه سال 1395، 833 هزار و 905 فقره تسهیلات ازدواج به ارزش 3 هزار و292 میلیارد تومان پرداخت کرده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟