رکنا:نمایندگان مجلس خزانه‌داری کل کشور را مکلف کردند تا ماهانه یک درصد از یک دوازدهم هزینه بانک‌ها و شرکت‌های سودده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز کند.

رکنا اقتصادی: مجلس خزانه‌داری کل کشور را مکلف کردند تا ماهانه یک درصد از یک دوازدهم هزینه بانک‌ها و شرکت‌های سودده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز کند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز یکشنبه، مجلس شورای اسلامی و در جریان برررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ با بند الحاقی یک تبصره ۲۰ این لایحه که در رابطه با نحوه واریز درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی به خزانه کل کشور موافقت کردند.

در بند الحاقی یک تبصره ۲۰ آمده است: دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور، مکلف است ماهانه معادل یک‌درصد (یک درصد) از یک‌دوازدهم (۱,۱۲) هزینه بانکها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های دولتی سودده مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون Law را از حساب های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 اخبار مرتبط

ارسال نظر