مدیرمالی شرکت عنوان کرد:

رکنا:نماد معاملاتی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان که ابتدای اسفند ماه سال جاری به دلیل ارائه بودجه سال 96 خود متوقف شد، این روزها با شایعاتی مبنی بر فروش زمین و واگذاری یکی از دارایی خود که می تواند موجب رشد درآمد شرکت در سال مالی آتی شود همراه شده است.

رکنا اقتصادی: مدیر مالی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در همین ارتباط عنوان کرد: شرکت به تازگی واگذاری دارایی انجام داده و دیگر زمینی برای فروش ندارد و برنامه واگذاری دیگر دارایی های خود را نیز در دستور کار قرار نداده است.
سید فرج الله جعفری در ادامه افزود: شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان واحد گلشهر خود را در سال جاری واگذار کرده است که در صورت های مالی ارائه شده سود حاصل از فروش این دارایی شرکت در بخش درآمدها غیر عملیاتی شناسایی شده است.
وی با اشاره به برآورد عملکرد این مجموعه برای سال مالی آتی گفت: "زگلدشت" از لحاظ عملیاتی با رشد 28 درصدی سود عملیاتی برای سال مالی آتی نسبت به سال جاری همراه خواهد شد، اما این مجموعه به طور کل سود هر سهم سال 96 خود با تعدیل منفی 22 درصدی رقم 303 ریال پیش بینی کرده است که علت آن غیر مستمر بودن درآمد غیر عملیاتی حاصل از واگذاری دارایی ها شرکت می باشد و سهامداران باید در نظر داشته باشند که این شرکت از لحاظ عملیاتی با رشد سودآوری همراه خواهد بود.
جعفری در خصوص علت واگذاری واحد گلشهر شرکت گلدشت نمونه اصفهان توضیح داد: "زگلدشت" برای تأمین نقدینگی جهت پرداخت سود سهام شرکت هلیدنگی یعنی سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین واحد گلشهر خود را واگذار کرده است.
این مقام مسئول در ارتباط با علت برآورد ردش 28 درصدی سود عملیاتی شرکت برای سال 96 عنوان کرد: برای سال مالی آتی مقدار تولید شیر و نرخ فروش گوساله شرکت با رشد همراه خواهد شد که از این جهت میزان فروش و سود عملیاتی این مجموعه با رشد 28 درصدی برآورد گشته است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 اخبار مرتبط

ارسال نظر