رکنا ک نرخ سکه طلا و طلا در بازار امروز 15 دی ماه افزایش پیدا کرد .نرخ های امروز بع شرح زیر است :

سکه بهار آزادی طرح جدید                                                  1/127/000 تومان

سکه بهار آزادی طرح امامی                                                 1/153/200 تومان

نیم سکه بهار آزادی                                                              607/000    تومان

ربع سکه بهار آزادی                                                              321/000    تومان

سکه طلای یک گرمی                                                          206/000     تومان

یک گرم طلای 18 عیار                                                        134/460     تومان

یک مثقال طلای 18 عیار                                                    491/500     توماناخبار مرتبط

ارسال نظر