رکنا:رئیس توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت:اقتصادی کردن، افزایش تولید و بهره وری و خودکفایی بسیاری از محصولات از جمله دستاوردهای مکانیزاسیون است .

رکنا اقتصادی : کامبیز عباسی رئیس توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ؛با اشاره به وضعیت مکانیزاسیون بخش کشاورزی اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت یازدهم سرمایه گذاری مناسبی در زیر بخش های مختلف آن و درخصوص مکانیزاسیون صورت گرفته است بطوری که طی سه سال و نیم اخیر، بیش از 70 هزار دستگاه تراکتور عرضه و دراختیار متقاضیان خرید قرار گرفته و همچنین 100 هزار دستگاه انواع ادوات کشاورزی به عرصه تولید محصولات کشاورزی ورود یافته است.
عباسی با اشاره به اینکه خودکفایی گندم دستاورد توسعه مکانیزاسیون است، گفت: اقتصادی کردن، افزایش تولید ، بهره وری و خودکفایی بسیاری از محصولات از جمله دستاوردهای مکانیزاسیون است کمااینکه خودکفایی گندم، افزایش تولید چغندر قند در راستای این امر صورت گرفته است.
رئیس توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی با وجود آنکه مکانیزاسیون یکی از اثر گذارترین مولفه های تولید بوده است، ادامه داد: دولت یازدهم به نحو بسیار مطلوبی در ارتقای کمی و کیفی این امر ورود کرده است به طوری که میتوان گفت؛ 5 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این بخش صورت گرفته که بیش از 95 درصد آن مبتنی بر صنعت داخلی، اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.
وی در ادامه گفت: طی یک برنامه پنج ساله در قالب تجهیز و نوسازی ناوگان ماشین آلات بخش کشاورزی در نظر داریم که به ضریب 2.1 اسب بخار در هکتار برسیم و این درحالی است که در شرایط فعلی به ضریب 1.5 اسب بخار در هکتار رسیدیم و این امر بیانگر رشد جهش بار مکانیزاسیون نسبت به سال های 91 و 92 است.
عباسی از ترسیم برنامه دوازده ساله مکانیزاسیون بیان کرد: به تفکیک محصولات و زیر بخش های مختلف کشاورزی برنامه ای مبتنی بر شرایط اقلیمی ، تکیه بر صنعت داخلی ، ورود فناوری های نوین ،استاندارد سازی ماشین آلات، پایداری تولید و حفظ منابع آب و خاک ترسیم شده است.
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

منبع:باشگاه خبرنگاراناخبار مرتبط

ارسال نظر