با حکم رئیس اجرایی اتاق بازرگانی بین المللی جاده ابریشم

رکنا : طی حکمی از سوی رئیس اجرایی اتاق بازرگانی بین المللی جاده ابریشم (SRCIC) غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، به عنوان نایب رئیس این سازمان منصوب شد.

 

رکنا اقتصادی : اتاق بازرگانی بین المللی جاده ابریشم سال گذشته از سوی فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی (WCF) با هدف توسعه روابط اقتصادی میان 65 اتاق بازرگانی واقع در منطقه اوراسیا تاسیس شده است. گسترش تعاملات دو و چندجانبه کشورهای واقع در این منطقه در زمینه های تجارت، سرمایه گذاری، حذف موانع تجارت و سرمایه گذاری، افزایش همکاری های گمرکی و توسعه تجارت بین المللی از مهم ترین اهداف اتاق بازرگانی بین المللی جاده ابریشم است.

 ایجاد نمایشگاه بین المللی جاده ابریشم، پارک فناوری جاده ابریشم و جاده ابریشم الکترونیک از مهم ترین پروژه های در دستور کار این سازمان است.

     
 

 اخبار مرتبط

ارسال نظر