احمد مجدزاده آقای با منی كه امروز در اردوى تيم ملى كشتى آزاد حاضر شده بود.

شوت عجیب و غریب لوکا دانچیچ در بسکتبال nba