از کارون تا آبشار لاتون گیلان

کارون در قلب اهواز شهر پل‌هاست

آبشار لاتون؛ گیلان؛ آستارا

صومای برادوست، ارومیه، آذربایجان‌غربی