اتفاقی عجیب در پیست مسابقه

سقوط هواپیما در بزرگراه فلوریدا