باد شدید در روسیه

سیل محور گیلان‌غرب به سومار را مسدود و از بین برد