کار تیمی شکست خورده

انهدام یک پهپاد در گرگان

عجیب اما واقعی