ترفند خیلی عالی برای جمع کردن کاپشن و پافر و حتی ژاکت های بافتنی

نگهداری از گیاه

طراحي به سبك متفاوت

روش تشخيص برنج ايراني از خارجي