احتمال جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت

سهمیه‌بندی جدید بنزین در کیش