خرد کردن تره فرنگی در سریع ترین حالت ممکن

غذای ساده برای مهمانی