ورود گروسی به سازمان انرژی اتمی

فریادحامیان ترامپ بر سر «نیکی هیلی» در نشست جمهوری‌خواهان