همسر نتانیاهو در آرایشگاه توسط معترضان محاصره شد

وزارت نفت به انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود اهتمام ورزد