جزئیات دریافت ارز مسافرتی

دبیر کمیسیون صنایع : در مولدسازی، دولت اموال عمومی را به حراج می‌گذارد تا نیازهای روزمره خود را رفع کند

قیمت در مرکز مبادله چگونه کشف می‌شود؟