کار غیر عقلانی

لحظه دستگیری عامل تیراندازی مرگبار در کالیفرنیا

ترکیدن زودپز در منزل مسکونی

کارما آسیب زدن به محیط زیست

مرد خوش شانس