کیک سه شیر دارچینی

دلمه مجلسی و شیک با سس مخصوص و ملس