زاندام، شهری دیدنی در نزدیکی آمستردام، جایی که تاریخ و مدرنیته در هم آمیخته‌اند

اینجا درفک زیباست یکی از قله های رودبار

نورآباد ممسنی قلعه ملا سوسن

کوه کایلاش مکان مقدسی است که از آن به عنوان مرکز جهان و پلکانی به سوی بهشت یاد می شود