حمله یک شیر به یکی از بازدیدکنندگان باغ وحش

انفجار کامیون حامل گاز در یکی از بزرگراه های برزیل

حادثه در گاو بازی و حمله کردن گاو به سمت تماشاچیان