مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی :

رکنا:مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از تولید و رونق فضای کسب و کار، پیشنهاد تمدید قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب را با شرایط مناسب تر ارایه داد و این پیشنهاد به تازگی به تصویب هیأت وزیران رسید.

رکنا اقتصادی : به گزارش روزشنبه روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی ، مجید درویشی افزود: طبق روال قانون Law جاری در سازمان تامین اجتماعی  دریافت ضمانت نامه بانکی و یا اموال منقول و غیرمنقول به عنوان وثیقه مورد قبول بود که در قانون جدید بخشودگی جرایم، امکان دریافت چک به عنوان وثیقه قابل قبول خواهد بود.
وی همچنین افزایش کارفرمایان مشمول را از دیگر تغییر قانون جدید بخشودگی جرایم ذکر کرد و ادامه داد: در قانون سابق تنها کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی می توانستند از مزایای بخشودگی جرایم استفاده کنند و در قانون جدید کار فرمایان واحدهای خدماتی نیز مشمول بخشودگی جرایم خواهند بود.
وی اظهار کرد : طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب در خراسان جنوبی از تاریخی که بخشنامه مورد نظر ابلاع شد عملیاتی و اجرایی شده است که در این خصوص جلسات زیادی با بدهکاران کلان شده است.
وی یادآور شد: تاکنون 235 مورد درخواست ثبت دفتر شده و در کمیته استانی نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است که 85 درخواست برابر بخشنامه مربوط از این بخشودگی استفاده کردند.
وی اضافه کرد: با توجه به تغییر قانون جدید بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای خدماتی نیز مشمول بخشودگی جرایم خواهند بود.
درویشی مهلت مراجعه کارفرمایان برای پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی به سازمان تامین اجتماعی را سه ماه عنوان کرد و گفت: کارفرمایان در صورت پرداخت نکردن نقدی بدهی می توانند بدهی را تقسیط کنند که البته در این صورت بخشی از جریمه آنان مشمول بخشودگی خواهد بود.
وی از تمامی کارفرمایان کارگاههای فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی دارای بدهی به تامین اجتماعی دعوت کرد که از فرصت سه ماهه فراهم شده برای پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خود استفاده کنند. 
برای دریافت لحظه به لحظه اخبار خراسان جنوبی به کانال تلگرامی irnabirjand@ ملحق شوید.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

منبع:ایرناارسال نظر