کوچه های منطقه ۴ شهر یزد نونوار شدند

به گزارش رکنا از یزد، محمد باقر پارسائیان از تداوم نهضت آسفالت در شهر خبر داد و  همچنین به اختصاص اعتبار ویژه برای ساماندهی پارکها در سطح منطقه 4 با اعتباری بالغ بر6 میلیارد ریال اشاره کرد.

وی گفت : آغاز بازپیرایی در پارک خیابان ایمان و پارک خیابان هجرت در حال حاضر مراحل پایانی خود را می گذراند.

پارسائیان توجه ویژه به موضوع حفر چاه جذبی در سطح منطقه 4 را از دیگر موارد مهم در سطح منطقه دانست و افزود: در حال حاضر عملیات ایجاد 4حلقه جاه جذبی با اعتبار 800 میلیون ریال در سطح منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

پیاده روسازی خیابان قایم با اعتبار 2 میلیارد ریال، پیاده روسازی خیابان خلیل حسن بیگی با اعتبار 2 میلیار ریال، احداث پارکینگ در سطح منطقه 4 با اعتبار 3 میلیارد ریال و تهیه و نصب پایه های روشنایی در سطح منطقه 4 و مرمت و پوشش جوی و انهار در سطح منطقه 4 از دیگر اقدامات عمرانی انجام شده در سطح منطقه 4 از آغاز سال ۱۴۰۱ می باشد.

یزد/ سمیه گلابگیریان

 

آیا این خبر مفید بود؟