همایش شهرداران استان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین، این همایش با محوریت استفاده از قابلیت های مولد محلی جهت کسب درآمدهای پایدار در شهری های استان، بیان عملکرد و برنامه های دفتر امور شهری و شوراها، ارائه تجارب پسماند و بازیافت زباله شهری، اقدامات خدمات الکترونیک و برون سپاری، تجارب و دستاوردهای شرکت دانش بنیان در خصوص کسب درآمدهای پایدار و تولید و صرفه جویی انرژی و مسائل و مشکلات شهرداری‌ها توسط شهرداران برگزار شده است.

 

آیا این خبر مفید بود؟