هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار رکنا از مشهد، امیررضا رجبی رئیس سازمان صمت خراسان رضوی در حاشیه آغاز به کار هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی گفت : هم اکنون استان خراسان رضوی با ۲۴۶ هزار و ۳۵ واحدصنفی تولیدی دارای پروانه کسب، جایگاه دوم کشور بعد ازتهران را دارا است که درقالب ۴۷۰ اتحادیه صنفی و ۲۶ اتاق اصناف در سطح استان درحال فعالیت هستند و مقرراست اعضای جدید هیات مدیره اتحادیه های صنفی توسط اعضای هر اتحادیه انتخاب و ترکیب جدید هیات رئیسه اتاق های اصناف نیز توسط روسای اتحادیه ها صنفی انتخاب شوند.

وی گفت: در مشهد ۹۵ اتحادیه صنفی فعال هستند که پروانه فعالیت هیات مدیره ۴۷ اتحادیه دارای اعتبار و اعضای ۴۸ اتحادیه صنفی نیز برای انتخاب اعضای هیات مدیره جدید فراخوان شده اندکه مقرراست در نیمه اول سالجاری نسبت به برگزاری انتخابات و تعیین هیات مدیره این اتحادیه ها اقدام گردد.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی در ادامه گفت : درطول سال ۱۴۰۰، تعداد ۲۹هزار و ۳۹۶ پروانه کسب در استان خراسان رضوی صادر و قریب ۶۵ هزارنفر را مشغول بکارکرده است .

رجبی ضمن فراخوان اعضای اتحادیه های صنفی برای مشارکت فعال در انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی گفت: ماحمایت ازاصناف را همانندحوزه تولید و تجارت دنبال کرده و بر برگزاری صحیح فرآیند انتخابات نظارت فعال داریم.

آیا این خبر مفید بود؟