انتصاب رئیس گروه بهره برداری و نگهداری از آبهای سطحی

به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین، به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین در متن این حکم که به امضاء ارسلان هاشمی سرپرست حوضه آبریز سفید رود بزرگ رسیده آمده است:

سرکار خانم شیما کبیری

رئیس گروه بهره برداری و نگهداری از آبهای سطحی و پساب شرکت آب منطقه ای قزوین

باسلام

با عنایت به ضرورت ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بیش از پیش در انجام امور حفاظت و بهره برداری از منابع آب در سطح حوضه آبریز رودخانه سفیدرود بزرگ و به پیشنهاد مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای استان قزوین طی نامه شماره 1400/101/6176 مورخ 1400/12/07 و بررسی سوابق ارسالی، بدینوسیله سرکار عالی به عنوان عضو و دبیر کمیته تخصصی آب سطحی حوضه آبریز سفیدرود بزرگ به مدت یکسال تعیین می شوید.

در این راستا خواهشمند است فعالیت های مربوطه را ضمن هماهنگی و تعامل با سایر اعضاء کمیته و تحت نظر معاونت حفاظت و بهره برداری این حوضه با رویکردی یکپارچه پیگیری نمایید. موفقیت شما را از خداوند منان خواستارم.

 

آیا این خبر مفید بود؟