حسابهای بانکی شهرداری خرم آباد متمرکز می شوند

 

به گزارش رکنا از لرستان، سعید فتوحی اظهار داشت: با تلاش 6 ماهه و کار کارشناسی پس از ۳۱ سال از ابلاغ «ماده ۴۱ آیین نامه مالی شهرداریها در سال ۱۳۶۹ به شهرداری های کشور » شهرداری خُرم آباد این دستورالعمل را در قالب روش های تدوین تعرفه عوارض محلی ،پیاده سازی ساختار،تدوین بودجه (۱۴۰۱)به روش خزانه داری آماده‌ اجرا در سال جاری کرد.

وی افزود : بعد از گُذشت ۳۱ سال با راه اندازی اداره خزانه داری، سیستم اداری و مالی شهرداری خرم آباد به روز رسانی و شفاف سازی شد.

سعید فتوحی در این باره گفت : وی با اشاره به معیوب و سُنتی بودن سیستم اداری و مالی شهرداری خرم آباد آن را یکی از مُعضلات موجود و همیشگی در شهرداری مرکز استان دانست و گفت : در ابتدای کار شورای دور ششم،این موضوع مهم در دستور کار شهردار و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری خرم آباد بصورت تخصصی و شبانه روزی قرار گرفت و شهرداری خرم آباد توانست بعد از ۳۱ سال سیستم اداری و مالی را بروز و شفاف کند.

شهردار مرکزی خرم آباد در ادامه با مثبت بودن اجرای این طرح به مزایای این طرح اشاره کرد و افزود: این طرح دارای شاخص ها و مزایایی بسیاری

برای شهرداری است که بخشی از این مزایا به شرح ذیل می باشد:

۱_تجمیع کلیه حسابها و منابع مالی

شهرداری به منظور تصمیم گیری

متمرکز بر اساس بودجه مصوب هر سال.

۲_تجمیع کلیه حقوق و مزایای

پرسنل رسمی، شرکتی ، خدماتی و پرداخت همزمان آنها

۳_نظارت دقیق و شفاف بر عملکرد مالی سازمانها و مناطق و جلوگیری از هزینه های مازاد.

۴_نظارت و رصد میزان درآمد های

پیش بینی شده هر واحد اجرایی.

۵_تخصیص اعتبار به هر حوزه

متناسب به میزان تحقق درآمد آنها.

۶_برنامه ریزی صحیح در خصوص

اجرای پروژه های عمرانی و جلوگیری

از موازی کاری.

۷_واگذاری اجرای پروژه های عمرانی

به حوزه های مختلف بر اساس

توانمندی و شرح وظایف آنها

۸_شفافیت و انضباط مالی

در تمامی حوزه ها.

۹_ایجاد رقابت مثبت و اثربخش و تحرک بخشیدن به سازمانهای

مُنفعل وضعیف شهرداری خُرم آباد.

فتوحی در ادامه خاطر نشان کرد :با اجرای این طرح ،همزمان تجمیع حقوق و شناسایی کامل اموال شهرداری در قالب تمرکز اموال و انبار گردانی به صورت متمرکز و ثبت دارایی های شهرداری به صورت تجمیع ساختار نیروی انسانی در شهرداری خُرم آباد اصلاح خواهد شد.

شهردار خرم آباد به موضوع لزوم شفافیت در شهرداری اشاره کرد و افزود :با اجرای این طرح ،نظارت دقیق تری بر همه دارایی های شهرداری خُرم آباد اَعم از سرمایه های نقدی و غیر نقدی صورت خواهد گرفت.

فتوحی به توضیحاتی در مورد دیدگاه تخصیصی دستورالعمل خزانه داریپرداخت و گفت : در دیدگاه تخصیصی، تجمیع کلیه منابع و وجوه شهرداری خرم آباد و هزینه کِرد آنها، بر اساس بودجه تعیین شده در هر ردیف و سه فصل هزینه ای می باشد.

سعید فتوحی با انتقاد ازسیستم مالی مرسوم در شهرداری گفت: در سیستم مالی قبلی شهرداری، بودجه و ساختار مالی سازمانها به صورت مُجزا تعریف شده بود که این امر موجب عدم شفافیت و موازی کاری های مُتعدد و هَدر رفت بخش عُمده ای از منابع شهرداری مرکز اُستان می شد که خوشبختانه با حمایت شورای دور ششم و همت همه همکاران بویژه حوزه اداری و مالی شهرداری خرم آباد با اجرای این طرح و با عبور از روش های سنتی قدیمی توانستیم گامی بلند در راستای شفاف سازی و روزآمدی خدمات اداری و مالی شهرداری خرم آباد برداریم.

مهدی زکی پور/لرستان

آیا این خبر مفید بود؟