کشف گوشی سرقتی با هوشیاری مرزبانان هنگ تایباد

به گزارش خبرنگار رکنا از مشهد، سرهنگ محمود پارسافر جانشین مرزبانی استان خراسان رضوی در تشریح این خبر بیان داشت: مرزبانان این فرماندهی در هنگ تایباد، طی ایست و بازرسی‌های مداوم، موفق به کشف چندین مورد گوشی سرقتی شدند.

وی در ادامه گفت: مرزبانان هنگ تایباد در حین کنترل خودروها و مسافرین عبوری موفق شدند  ۲۳ گوشی سرقتی را که در حال انتقال به آنسوی مرز بود را کشف، که کارشناسان ارزش ریالی این گوشی ها را معادل ۱میلیارد و ۱۰۵ میلیون ریال برآورد کرده اند. 

سرهنگ پارسافر در پایان گفت : مرزبانان با عزمی راسخ با افراد سودجو و فرصت طلب برخورد خواهند کرد و اجازه نخواهند داد تا قاچاقچیان اقلام غیرمجاز را از مرزهای استان خارج نمایند.

آیا این خبر مفید بود؟