کارتخوان های بانکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند.

به گزارش رکنا قزوین،سعید حوائج، با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در حال ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده مالیاتی است، خاطرنشان کرد: کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آنها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام نمایند.

وی تاکید کرد: تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین تصریح کرد: بر این اساس، ضرورت دارد مودیان محترم مالیاتی از طریق شماره ملی خود وارد درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir شده و اطلاعات مربوط به پذیرنده های خود را کنترل نمایند و در صورت نیاز نسبت به الصاق دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود به پرونده های مالیاتی متناظر، درخواست غیر فعال سازی، حذف ثبت نام اضافی ایجاد شده توسط بانک مرکزی و یا ایجاد پرونده جدید اقدام نمایند.

وی در تبیین پیامدهای راه اندازی شبکه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار داشت: تلاش برای پی‌ریزی یک نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات و ریزداده‌های شفاف از مهمترین برنامه‌های نظام مالیاتی کشور است که در صورت اجرای کامل آن، تحقق عدالت مالیاتی را نیز به عنوان دستاوردی مهم به ارمغان خواهد آورد. با اجرای قانون «پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان» گام بسیار موثری در مسیر نیل به یک نظام مالیاتی هوشمند، کارآمد و شفاف برداشته خواهد شد.

 

آیا این خبر مفید بود؟