بازگشت یک شرکت تولیدی پس از 13 سال به چرخه تولید

به گزارش رکنا قزوین،محمودخانی رئیس دادگستری شهرستان البرز ضمن بیان مطلب فوق افزود: شرکت "شرکت ابر صنعتی ایران"  از سال 1387 بدون تعیین تکلیف رها و تعطیل شده و 13 نفر از کارگران رسمی شرکت نیز به واسطه همین عدم تعیین تکلیف  ، با تشکیل پرونده هایی در هیات های حل اختلاف کار  جهت وصول مطالبات خود اقدام می نمودند و با توجه به عدم حضور مالکین ؛در راستای پرداخت مطالبات کارگری دادگستری شهرستان البرز در سالهای اخیر با توجه با توقیف بودن ملک از طریق  اجاره سوله های شرکت ، نسبت به پرداخت و کارسازی بخشی از دیون شرکت ابر صنعتی ایران اقدام می کرد.

رئیس دادگستری شهرستان البرز  ادامه داد : نهایتا در سالجاری با شناسایی و دعوت از مالک شرکت و برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی و طی مراحل قانونی ؛ سوله های شرکت به تولید کننده جدید واگذار گردید و ضمن پرداخت بیش از 60 میلیارد ریال از مطالبات کارگری ،بانکی ، امور مالیاتی  و تامین اجتماعی  ، در سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ،مشکل 13 ساله پرونده های شرکت ابر صنعتی و طلبکاران آن حل شده و این شرکت مجددا به چرخه تولید بازگشت.

 

آیا این خبر مفید بود؟