توجه ویژه دولت به مناطق محروم

عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان،درگفتگو با خبرنگار رکناتاکید کرد:دولت محترم سیزدهم نگاه و توجه ویژه ای به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته دارد و این امر،می تواند نشانی از شکوفایی و بالندگی استان در مسیر پیشرفت و آبادانی گردد.عابدی رئیس سازمان افزود:مهمترین رویکرد دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱،تعریف منابع قابل وصول ، افزایش نقش استانها در راهبری اقتصادی و توجه به مناطق محروم بوده است تا شاهد رشد فراگیر در کشور باشیم.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان خاطرنشان کرد:سرانه اعتبار عمرانی (به ازای هر نفر جمعیت) در محرومترین استان بیش از ۱۸ برابر برخوردارترین استان است و این یعنی توجه به مناطق محروم و کمترتوسعه یافته ، سرانه اعتبار عمرانی استان گلستان نسبت به برخوردارترین استان از حیث شاخص های توسعه در حدود ۸ برابر است. عابدی رئیس سازمان گفت:در ضمن در لایحه بابت صندوق های پیشرفت و عدالت استانی (با اولویت تحقق رشد ۸ درصدی) و همچنین موضوعات مهم نظیر آب ، بهداشت و توسعه مدارس رقم های خوبی پیش بینی گردیده است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در نشست با اصحاب رسانه تاکید کرد:خوشبختانه آمادگی و اشراف بسیار خوبی که نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی بابت پیشبرد اهداف توسعه ای استان دارند،این تعامل و همراهی باعث نقش آفرینی و برخورداری بهتر مصوبات مجلس در استان گردیده است.عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان ضمن دغدغه بسیاری که در خصوص مناطق محروم و کمترتوسعه یافته استان دارد و در بسیاری از جلسات این موضوع را به صورت ویژه پیگیری می نماید،وی معتقد است که این تعامل و همراهی باعث تقویت جایگاه اعتباری استان بالاخص مناطق محروم و مرزی می گردد.

 

آیا این خبر مفید بود؟