حفر چاه آب شرب در حریم قنات روستای قالقاچی بخش انزل منتفی است

 

به گزارش خبرنگار رکنا در ارومیه، در این جلسه مهندس رهبردین پس بررسی درخواست روستائیان بخش انزل ارومیه و بررسی نتایج کارشناسی بازدید های انجام گرفته، با تاکید بر حل مسائل و مشکلات روستائیان گفت با توجه به بررسی های کارشناسان حفر هرگونه چاه در حریم قنات میزان آبدهی آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی افزود، در حال حاضر هیچگونه حفاری چاه در محل یاد شده انجام نخواهد گرفت و کارشناسان این شرکت و آب و فاضلاب استان به همراه رئیس شورای روستاهای منطقه طی بازدید از منطقه محل دیگری که مورد توافق اهالی روستا است را جهت حفر چاه در نظر خواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای با تاکید بر موقتی بودن چاه آب برای تامین آب شرب مردم منطقه گفت، این چاه تا زمان تامین آب شرب محال انزل از محل چاه فلمن در محل رودخانه نازلو  مورد استفاده قرار خواهد گرفت و پس از آن چاه احداثی مسلوب المنفعه خواهد شد.

آذربایجان‌غربی/کریم معجنی 

آیا این خبر مفید بود؟