برگزاری رزمایش سراسری زلزله در خرم آباد

به گزارش رکنا از لرستان، جعفر طولابی افزود: ارتقای سطح توانمندی دستگاه های امدادی و خدمات رسان در حوزه مدیریت بحران ضروری است.

وی بر نقش آموزش به عنوان مبنا و اصل بسیار مهم در مواجهه با حوادث تاکید کرد و ادامه داد: گسترس آموزشها در ابعاد عمومی برای مردم و تخصصی برای امدادگران و نیروهای خدمات رسان دستگاه های متولی ضروری است.

گلاره پروازی/لرستان

آیا این خبر مفید بود؟