ارائه الکترونیکی ۷۵ درصد نسخه ها در بیمارستان‌های خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار رکنا ، شاپور بدیعی گفت: با توجه به عدم پذیرش نسخه‌های کاغذی، خدمات پاراکلینیک از آذر ماه امسال به وسیله سازمان‌های بیمه‌گر، پایش مداوم نسخه‌پیچی الکترونیک و روند صعودی ثبت نسخ الکترونیکی در بیمارستان‌های خراسان رضوی در حال انجام است.

او افزود: طرح نسخه الکترونیکی از ۲ بخش عمده نسخه‌نویسی الکترونیک و نسخه‌پیچی الکترونیک تشکیل می‌شود که در این طرح می‌بایست ویزیت به همراه دارو‌ها و خدمات پاراکلینیک توسط شخص پزشک برای بیمار با استفاده از نام کاربری معتبر ثبت شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: در شرایط کنونی امکان ثبت ویزیت به تنهایی برای بیماران فاقد دارو و خدمت هم وجود دارد همچنین در برنامه نسخه پیچی الکترونیک، دارو‌ها و خدمات پاراکلینیک تجویز شده توسط پزشک برای بیمار به صورت الکترونیک در سامانه ثبت می‌شود.

آیا این خبر مفید بود؟