کاهش جمعیت کیفری ، هدفمند سازی برنامه های اصلاحی و تربیتی

به گزارش رکنا از رشت، محمدی اصل مدیر کل زندانهای استان گیلان، هدف از این بازدید را دیدار بازندانیان و پرسنل عنوان کرد و  این دیدار  را تحقق و هدفمند نمودن برنامه های کاهش جمعیت کیفری عنوان و بیان داشت ، می بایست از تمام ظرفیت های قانونی برای رسیدن به آنچه که می تواند در هدفمند سازی برنامه های کاهش جمعیت کیفری کمک نماید به بهترین نحو ممکن استفاده نمود. 

مدیر کل زندان های گیلان با بیان اینکه پرونده شخصیتی در زندان می تواند نقش موثری در این امر داشته باشد افزود، با تشکیل پرونده های شخصیتی در زندانها می توان به اوضاع و احوال و شخصیت زندانی و نوع جرم و ارتکاب و علل های آن پی برد و کمک شایانی در استفاده از تاسیسات حقوقی برای مقامات قضایی فراهم خواهد نمود  و  روانشناسان و مددکاران اجتماعی با شناخت اولیه از زندانی و مشاوره های انجام شده در دوران تحمل حبس می توانند ، رویکرد هایی باز اجتماعی و مهارت های فردی زندانی را را شناسایی وجهت بازگشت سعادتمندانه در اجتماع  ، تمهیدات ومساعدت های لازم را تسهیل نمایند. 

رشت /مرجان گودرزی 

آیا این خبر مفید بود؟