اولین همایش منطقه ای “آب مایه حیات” در شهر کویری زواره

به گزارش رکنا از اصفهان،محورهای این همایش را «قنات و تاثیر آن بر سفره های آب زیرزمینی»، «بررسی تاثیر چاه ها بر قنوات و آبخوان منطقه»، «کاهش مصرف و ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی» ، «افت سطح آبخوان و تاثیر آن بر فرونشست» ، «مدیریت هوشمند شبکه های توزیع آب و فناوری های نوین در آب و فاضلاب»، «فناوری های ساده و ارزان قیمت بازیافت پساب»، «مدیریت مصرف آب»، «کاهش منابع آب وتاثیر آن برمحیط زیست و پوشش گیاهی منطقه»، «آبخیزداری، خشکسالی و هواشناسی»، «مدیریت سیلاب های فصلی، سیل بندها و تاثیرات آن در مطالعات طرح های هادی»، «آب، منابع طبیعی و توسعه پایدار»، «برون سپاری، تامین مالی از منابع غیر دولتی در خدمات آب و فاضلاب» و «تامین آب روستاها (شرب، دام و کشاورزی )» تشکیل می دهد.

علاقه مندان به شرکت در این همایش می توانند آثار خود را حداکثر تا 15 آذرماه، به نشانی الکترونیکیHamayesh6@yahoo.com ارسال کنند و یا با دبیرخانه همایش به شماره تلفن 03154372216 تماس بگیرند.

این همایش 25 آذرماه همزمان با روز پژوهش در سالن همایش دکتر شریعتی زواره برگزار می شود.

اصفهان -بهمن راعی

آیا این خبر مفید بود؟