کارآفرینی راه رسیدن به اشتغال و توسعه پایدار است

به گزارش رکنا از گلستان، سعید مازندرانی مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان در این نشست گفت: کارآفرینی بعنوان یکی از محورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی و راه رسیدن به توسعه پایدار بوده و دارای اهمیت بسزایی می باشد.

وی افزود: اهمیت موضوع کارآفرینی به منظور افزایش ثروت ، رفاه ، توسعه اشتغال و ارتقاء درآمد در استان بوده و ارائه مسائل و مشکلات کارآفرینی از سوی کانون ضرورت دارد.

سعید مازندرانی یادآور شد: هدف از این نشست ها حل مسائل و مشکلات است. باید از ظرفیت کارآفرینان و جوانان در تولید فن آوری و کسب و کارهای جدید یاری گرفت.

وی خاطر نشان کرد: همیشه نیاز کار مبتنی بر مدرک دانشگاهی نیست، امروزه حرفه های متعددی وجود دارد که نیاز به مهارت دارد.

در ادامه نشست ابراهیم کریمی، معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار گفت: اگر بخواهیم شاهد کاهش بیکاری و توسعه تولید باشیم، ضروریست ظرفیت و امکانات دستگاههای اجرایی استان در راستای تقویت کانون کارآفرینی و برنامه های پیرامون ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی باشد.

گرگان/میلاد زواریی

آیا این خبر مفید بود؟